FUDBALSKI KLUB

 

“Šampioni” d.o.o.
FUDBALSKI KLUB
SPORTSKI TURIZAM
ŠKOLA SPORTA
MARKETING U TURIZMU
PRODAJA SPORTSKE OPREME

JU Turisti?ko – ugostiteljska škola
Muhameda Hevaija Uskufija 3
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax :+387 35 247 900/247 901
Gsm : +387 64 4099 307
E-mail : sampioni.tz@gmail.com
www.sampioni.alfa24.ba

Sajam PzV
BANJA LUKA
17. – 19.11.2011.
SALA H1
Štand 30

Sajam PzV
BANJA LUKA
17. – 19.11.2011.
SALA H1
Štand 30