Šampioni

 

Zdrava konkurencija

 

Sajam PzV
BANJA LUKA
17. – 19.11.2011.
SALA H1
Štand 30