Aktuelnosti

 

Pod pokroviteljstvom Austrijske organizacije "KulturKontakt", u Banja Luci je od 17.-19. Novembra održan Sajam preduze?a za vježbu na kome se predstavilo oko 40 u?eni?kih preduze?a iz cijele Bosne i Hercegovine.

U okviru preduze?a za vježbu u?enici se upoznaju sa svim poslovnim tokovima koji se odvijaju na potpuno isti na?in kao i u stvarnim preduze?ima, s jedinom razlikom što nema stvarnog protoka roba i novca. Preduze?a za vježbu rade na državnom tržištu preduze?a za vježbu sa drugim doma?im preduze?ima i centralom preduze?a za vježbu, kao i na me?unarodnom tržištu sa drugim stranim preduze?ima za vježbu.

Preduze?e za vježbu je mjesto za u?enje – greške služe za to da se iz njih u?i.
Turisti?ko - ugostiteljska škola iz Tuzle uspješno se predstavila na ovogodišnjem sajmu, koji je  održan u Domu Omladine u Banja Luci, sa novoosnovanim preduze?em za vježbu "Šampioni" d.o.o. ?ija su osnovne djelatnosti sportski turizam i marketing u turizmu. U okviru preduze?a osnovan je i fudbalski klub *Šampioni". Sajam je privukao veliki broj posjetilaca koji su pored razgledanja štandova imali priliku da obave i virtuelnu kupovinu pomocu kartica koje je svaki posjetilac dobio na ulazu.
 

“Šampioni” d.o.o.
FUDBALSKI KLUB
SPORTSKI TURIZAM
ŠKOLA SPORTA
MARKETING U TURIZMU
PRODAJA SPORTSKE OPREME

JU Turisti?ko – ugostiteljska škola
Muhameda Hevaija Uskufija 3
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax :+387 35 247 900/247 901
Gsm : +387 64 4099 307
E-mail : sampioni.tz@gmail.com
www.sampioni.alfa24.ba

Sajam PzV
BANJA LUKA
17. – 19.11.2011.
SALA H1
Štand 30

Sajam PzV
BANJA LUKA
17. – 19.11.2011.
SALA H1
Štand 30